Ook jij kunt de ouderen in Maun steunen. Wij zijn blij met iedere gift, groot en klein, periodiek of eenmalig. Ook jij kunt de ouderen in Maun steunen. Wij zijn blij met iedere gift, groot en klein, periodiek of eenmalig. Je kunt online doneren:
Je ook kunt je bijdrage overmaken naar:

Stichting Polokong
p/a Baroniestraat 77, 5281 JC Boxtel
Triodos Bank
IBAN: NL13TRIO0788945424
BIC: TRIONL2U

Kaarten
Ook de ouderen zelf werken mee aan de financiering van PECC door kaarten in te kleuren. Deze kunt u bij ons kunt bestellen. Door €10 over te maken op ons Triodos-banknummer ontvangt u o.v.v. uw postadres een setje van 4 kaarten. Als u geen adres opgeeft, geeft u aan dat u geen kaarten hoeft te ontvangen en deze actie steunt zonder tegenprestatie.

ANBI
Stichting Polokong is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Giften komen daarom onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor belastingaftrek:

  • Gewone giften: het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van je drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken tot maximaal 10% van je drempelinkomen.
  • Periodieke giften voor een periode van minimaal 5 jaar: de hele gift mag worden afgetrokken. Er geldt geen minimum of maximum. Er is alleen een schriftelijke overeenkomst nodig, die je hier kunt downloaden.

Wil je eerst nog meer informatie over het project? Neem dan vooral contact met ons op.

Ken je nog anderen die dit mooie project mogelijk willen ondersteunen? Voel je vrij om dit rekeningnummer door te geven, of onze contactgegevens. We hebben dringend extra financiering nodig. De lokale steun die we in Maun ontvangen, dreigt namelijk grotendeels weg te vallen, nu de toeristenindustrie door Covid-19 geheel plat ligt en er nog geen enkel vooruitzicht is op spoedig herstel.