Voor vragen over donateurschap, schenkingen en giften, kun je ook contact opnemen via:
tel: 0652430237
e-mail: stichtingpolokong@gmail.com
post: Stichting Polokong, p/a Baroniestraat 77, 5281 JC Boxtel