We zamelen geld in voor behoeftige en eenzame ouderen in Maun, Botswana, om hen te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften en hen een veilige ontmoetingsplek te geven. Het gaat om ouderen die niet binnen de traditionele Afrikaanse familiestructuur worden opgevangen. Maun is in vier decennia uitgegroeid van een kleine landelijke omgeving tot een stedelijk centrum, waardoor het gebruikelijke vangnet niet overal aanwezig is. Ook heeft aids een schadelijke rol gespeeld. Veel kostwinners hebben het niet overleefd, waardoor sommige ouderen met weinig of geen steun achterblijven.

De hulp aan de ouderen vindt zijn oorsprong in 2009. Beauty Bogwasi, een inwoonster van Maun, ziet dat een aantal ouderen in bijzonder armoedige omstandigheden leeft. Zij start een christelijke non-profit organisatie om deze ouderen te helpen. De meesten van hen blijken ondervoed en een aantal heeft echt honger. Sommige ouderen hebben geen bed, enkelen zelfs geen matras. Er is behoefte aan kleding en een veilige plek om deze kleding op te bergen. Beauty merkt ook dat veel ouderen eenzaam zijn. Familie is vanwege werk soms weken van huis, of kijkt niet om naar de oudere. Ook is er een vrij hoog aantal blinde ouderen dat geen enkele afleiding heeft. Beauty’s droom is hen bij elkaar te brengen in een liefdevolle omgeving. 

Dankzij financiële steun van het lokale bedrijf Safari Destinations en het gebruik van hun community bus en donaties vanuit het buitenland, wordt anno 2020 voedingsdrank gegeven aan ruim veertig ondervoede ouderen en ontvangen gemiddeld tien ouderen vijf keer per week een warme maaltijd. Al deze ouderen hebben nu ook een bed met matras en een afsluitbare kist. Wie dat nodig heeft, krijgt hulp bij de dagelijkse activiteiten, zoals baden en schoonmaken.

De Canadese organisatie Lamb International zorgt voor de bouw van een dagbesteding die in november 2019 de deuren opent. Vanaf dan heet de organisatie Polokong Day Care Centre. Polokong betekent plaats van Verlossing. In groepen van tien per dag, komen tachtig ouderen naar de dagbesteding. Een geliefde bezigheid is verhalen vertellen. Daarnaast worden graag spelletjes gedaan, zoals het onder mannen populaire Bao (vergelijkbaar met het Nederlandse molenspel). Er wordt kennis gemaakt met penselen en verf, er wordt gebreid en gehaakt. Ballen met een belletje en spellen in houten uitvoering  maken het ook voor de 15 ouderen met een ernstig visuele beperking mogelijk om mee te doen. Veel ouderen genieten van de warme douche en het luisteren naar de radio, aangezien ze thuis geen stromend water en elektriciteit hebben. 

De zorg voor de ouderen thuis en op de dagbesteding wordt uitgevoerd door een groep toegewijde vrijwilligers, die hiervoor een kleine vergoeding ontvangen.